Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com

FACTLINES — Forenkler ansvarlig opfølgning

Vi hjælper jer med bæredygtighed i leverandørkæden. Stil krav og forventninger til leverandører, få overblik og dokumentér indsatsen. Enkelt og effektivt.

Factlines merke 2018

FRA MANGLENDE INDSIGT TIL OVERBLIK OG STYRING

Hvad er din største udfordring?

RISIKOSTYRING

Undgå overraskelser med bedre indsigt i leverandørkæden.

EFFEKTIVISERING

Fokuserer indsatsen og reducerer tidforbrug på administration.

COMPLIANCE

Effektivt dokumentere leverandørkæden og opfølgningsrutiner.

Vi gør arbejdet for dig. Kom i gang fra 4.000 per måned!

Fortæl mig mere

Hvordan foregår processen i Factlines

HÅNDTERING AF RISICI VED OPDATERET OG TILGÆNGELIG INFORMATION OM LEVERANDØRKÆDEN

Rapportering om samfundsansvar

Factlines giver dig verktøj til at sikkert og tidsbesparende indhente, dokumentere og tilgængeliggøre information om samfundsansvar, miljø og arbejdsforhold. Ideelt for at overholde offentlige udbudskrav.

Leverandøropfølgning

Følg hver leverandør og underleverandør gennem hele leverancekæden. Hvert led i kæden bevarer ejerskab og tilgang til egen information. Det skaber tryghed og bedre kvalitet. Informationerne er kun tilgængelige til partnere man selv vælger at dele med.

Kvalificering og aftalehåndtering

Håndtér risici, hold oversigten over obligatorisk dokumentation, statistik, udløbsdatoer og andre kvalifikations- eller kvalitetskrav.

Hent vores produktark

Aktuelt inden for ansvarlig leverandørstyring

Samfundsansvar, socialt ansvarlige offentlige indkøb, ikke-finansiel rapportering, GRI G4, etisk handel, etiske indkøb, leverandørkædesikring, sporbarhed, CSR, leverandørkædeopfølgning, rapportering om samfundsansvar, produktionskædeopfølgning, bæredygtighed