Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com

Seminarserie – Samfundsansvar og risikoprodukter

Vi fortsætter vores serie af frokostseminarer med samfundsansvar som hovedtema. I år fokuserer vi på udvalgte grupper af risikoprodukter. Vær velkommen til at blive inspireret og få konkrete indspark om etiske problemstillinger, udfordringer inden opfølgning eller udviklingen inden krav til opfølgning i leverandørkæden. Ønsker du at modtage invitationer til alle vores kurser og seminarer?

REGISTRER DIG HER

Netværksmøde med faglige indlæg, cases og løsningsorienteret workshop

Virksomheder mangler værktøjer til at kunne spore, hvor deres produkter kommer fra. Derfor afholder CSR LINK og Factlines et fælles seminar om sporbarhed. Formålet er at klæde virksomheder på til arbejdet med sporbarhed i praksis. LÆS MERE

Hvornår:

Hvor:

Tema:

Hvem:

Gratis

1. november 2018 kl. 12.30 – 16.30
The Energy Hub, Lautruphøj 5-7, Ballerup
SPORBARHED OG DOKUMENTATION I LEVERANDØRKÆDEN – NETVÆRKSMØDE
Brancheforeninger og deres medlemsvirksomheder, fortrinsvist SMV’er med sporbarheds- og dokumentationsudfordringer
Se Video

Dato:

Titel:

Beskrivelse:

Efterår 2018 – dato på vej
Seminar om styring og opfølgning på leverandørkæder

Factlines og ProVations inviterer til fælles seminar om styring og opfølgning på leverandørkæder

Styring af leverandørkæder er et område i stor udvikling, og det er et felt, som både store og små virksomheder er nødt til at holde sig opdaterede på.

Ny teknologi åbner nye muligheder, men det skaber også et pres fra ledelsen om at gentænke de trofaste indkøbsrutiner, så virksomheden kan optimeres og der kan spares penge.

Inden for CSR-området er der også et tiltagende forventningspres på, at virksomheden har styr på leverandørkæden. Det gælder både fra forbrugere og den brede offentlighed, men også fra politisk hold hvor nye initiativer som Sustainable Development Goals og UN Guiding Principles har opstillet nye rammer for, hvordan man kan og bør agere som virksomhed.

Det stiller krav til indkøberne om at tænke nyt og følge med tiden, men i en travl hverdag med mange praktiske opgaver og stramme deadlines, er det ikke altid langsigtet udvikling og optimering, der er højeste prioritet.

Derfor er Factlines og ProVations gået sammen om et seminar, der har til formål at give konkrete værktøjer til at blive opdateret på, hvad der rører sig på indkøbsområdet, og som kan bruges i praksis hjemme i virksomheden.

Efter seminaret går du hjem med ny viden og redskaber til:

  • Hvordan du laver en god og enkel model for din leverandørstyring
  • Hvordan du finder en god og enkel måde at følge op på din leverandørkæde
  • Hvordan du sparer penge i din virksomhed

På seminariet vil der være oplæg fra Dagny Nome fra Factlines og Søren Mølby Henriksen fra ProVations.

Detaljeret program kommer senere

Tid:

Sted:

Tittel:

Tema:

2018
Oslo, Norge
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Storhusholdningsvarer, tekstil/sko og mat

Dato:

Sted:

Tittel:

Tema:

2018
Oslo, Norge
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Møbler og profilartikler

Dato:

Sted:

Tittel:

Tema:

2018
Oslo, Norge
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Kontorrekvisita, profilartikler

Vårt første frokostseminar i 2018 – Takk til Rud Pedersen, ReputationInc, DIFI og alle som deltok!

LEVERANDØRNETTVERK
HVORDAN HÅNDTERE KRAV, OPPFØLGING OG KRISER
13. februar 2018