KURS OG SEMINARER

Nye regler for offentlige anskaffelser:

“Dårlig etisk standard kan bety tapte anbud.

Nye regler for offentlige anskaffelser krever dokumentasjon av en viss etisk standard. Det kan skape trøbbel for mange leverandører.”

FACTLINES SEMINARSERIE – SAMFUNNSANSVAR OG RISIKOPRODUKTER

Factlines fortsetter med sine frokostseminarer, og vi vil fortsette å ha samfunnsansvar som hovedtema. I år vil vi fokusere på forskjellige grupper av risikoprodukter hver gang, slik at du kan velge det eller de seminarene som er mest interessant for deg og ditt firma å delta på. Vi vil alltid invitere foredragsholdere fra den aktuelle bransjen til å snakke om tema rundt etikk, problemstillinger, prosjekter og prosesser, alltid med det for øye å inspirere, dele kunnskap og erfaringer, samt å diskutere åpent med andre fra samme bransje. Vi håper på stor interesse, og er alltid mottagelige for innspill i forhold til tema.

Dato:

Tittel:

Tema:

Gratis

31. mai 2017
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar, risikoprodukter og krav til innkjøpere og leverandører
Bygg- og anleggsbransjen (og de som bestiller fra bransjen)

Program og registrering

Bygg- og anleggsbransjen, med innsatsfaktorer som spiker, skruer og rør, naturstein, betong, isolasjon, elektronikk, stål, glass har ingen lett oppgave med nytt lovverk om å sikre at det ikke skjer brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Fra januar 2017 har du ansvaret for å stille krav og følge opp firmaets leverandører og deres leverandører. Ikke minst hvis du representerer en offentlig byggherre. På seminaret vil Aune fra Statsbygg være første taler ut. Deretter vil Khardikova fra Oslo kommune presentere en spennende rapport Oslo kommune nettopp har fått utarbeidet, og Søland, juridisk direktør i Omsorgsbygg kommenterer og deler erfaringer fra deres ståsted.

Statlige, kommunale og offentlige bedrifter må i anbud forlange dokumentasjon på at bedriftens leverandører driver etter etiske retningslinjer, f eks i forbindelse med barnearbeid, menneskerettigheter og annet.

Etisk forretningsdrift har manglet konkrete kriterier og også verktøy for måling. For å konkretisere ansvar og fordeling har myndighetene derfor vedtatt en ny lov om etiske krav og oppfølging av leverandører for norske bedrifter. Fra 1. januar 2017 har nå det enkelte norske selskap ansvaret for etisk drift, også hos leverandører og underleverandører.

Parallelt med lovarbeidet har Factlines AS utviklet et digitalt verktøy som hjelper med å løse denne problemstillingen, enten leverandøren befinner seg i Norge, i Asia eller andre steder. Factlines tjenester og løsning gir bedriften en enklere og rimelig måte å overvåke sin leverandørkjede på.

Det vil være full anledning til å stille spørsmål.

Velkommen!

 

Dato:

Tittel:

Tema:

31. august 2017
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
IKT/Elektro/Telekom

Dato:

Tittel:

Tema:

28. september 2017
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Leker/Idrettsutstyr

Dato:

Tittel:

Tema:

16. november 2017
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Eksotisk frukt/kaffe, te, kakao

Dato:

Tittel:

Tema:

2018
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Tekstil, Arbeidstøy

Dato:

Tittel:

Tema:

2018
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Møbler

Dato:

Tittel:

Tema:

2018
FACTLINES frokostseminar – Samfunnsansvar og risikoprodukter
Kontorrekvisita, profilartikler