Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com
Fra 1. januar ble Lov om Offentlige Anskaffelser oppdatert til også å inkludere samfunnsansvar. Loven gjelder fra 28. April 2018. Factlines hjelper offentlige innkjøpere til å komme raskt i gang, og følge opp på en ansvarlig måte!
Den oppdaterte loven  gir offentlige innkjøpere lov til å stille krav til miljø, menneskerettigheter, lønns- og arbeidsforhold.
DIFI ANBEFALER  AT SOSIALE OG MILJØMESSIGE KRAV INKLUDERES I ALLE FASER AV INNKJØPET. DET SIER SEG SELV AT DETTE KREVER MYE INFORMASJONSINNHENTNING- OG HÅNDTERING. FACTLINES HJELPER DEG SOM OFFENTLIG INNKJØPER TIL Å HÅNDTERE INFORMASJONSMENGDEN PÅ EN RESSURSEFFEKTIV MÅTE.

Anskaffelsesprosessen

Factlines Systemet

DETTE KAN DU KREVE INFORMASJON OM

INNGÅR I FACTLINES

BESKRIVELSE OG KOMMENTARER

Om leverandøren har vedtatt retningslinjer for etisk handel som oppfyller dine kontraktsvilkår for etiske krav.

 • Når leverandøren oppretter en profil, kan de også laste opp dokumenter. Det er ikke mulig å slette informasjon i Factlines uten at det fremgår at dette er gjort.
Adresse til alle importører, agenter, grossister, produsenter for produkter og komponenter.

 • Factlines gir innkjøper oversikt over hele leverandørkjeden.
 • Leverandører behøver ikke Factlines lisens.
 • Med en gang et nytt ledd i kjeden tar Factlines i bruk, opprettes en unik profil. Det er ikke mulig for andre å gå inn på denne profilen, slik at en leverandør ikke kan fylle ut skjema for sine underleverandører («elektronisk håndtrykk»).
Om leverandør har videresendt etiske retningslinjer til underleverandør(ene).

 • Systemet registrer at du som innkjøper har bedt leverandøren videresende etiske retningslinjer til underleverandør.
 • Systemet registrerer når leverandøren har gjort det du ba om. Du kan også følge med på når leverandører videre i kjeden gjør det samme.
Hvem hos leverandøren som har ansvar for å følge opp de etiske kontraktsvilkårene.

 • Du har all kontaktinfo på ett sted, som oppdateres når noen skifter jobb, eller andre overtar ansvaret.
Om leverandøren følger opp de etiske kontraktsvilkårene med sine underleverandører.
Difi anbefaler disse oppfølgingsmetodene:
 • egenrapportering og/eller
 • oppfølgingssamtaler og/eller
 • stedlig kontroll av menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø i produsentleddet.

Egenrapportering:
 • Factlines har ferdige skjema for egenrapportering, Systemet gir også anledning til å legge til egne spørsmål. Dvs at du kan få samme skjema som DIFI og som SMETA.
 • Factlines analyserer svarene og foreslår oppfølgingstiltak når svar ikke er tilfredsstillende. I komplekse leverandørkjeder vil det alltid være forhold som kan forbedres. Hensikten er å stimulere til dette, ikke å «kaste ut» leverandører som ikke oppfyller kravene fra første stund.
 • Factlines spørreskjema fins på norsk og engelsk. Digital løsning og stordriftsfordeler gjør at vi kan tilby spørreskjema på de fleste andre språk mot et minimalt tillegg.
Oppfølgingsamtale:
 • Du kan loggføre møtereferat direkte i systemet, og eller laste opp dokumentet.
 • Du få påminnelser om, og forslag til oppfølgning. (DIFI anbefaler årlig oppfølging).
Stedlig kontroll:
 • Du kan selvfølgelig laste opp inspeksjonsrapporter.
Eventuelle system-sertifiseringer og/eller merkeordninger som dekker miljø og sosiale forhold.

 • Med Factlines kan du kjøre statistikk, og laste opp dokumentasjon.
 Risiko i produksjonsland.

 • I Factlines kan du gjøre din risikoanalyse. I tillegg kan du ha link til eksterne risikoindekser som oppdateres fortløpende som støtte i dette arbeidet.
 • Vi bistår med kvalitative analyser.

Factlines-lisens inkluderer gratis rådgivning og bistand:

 • Rådgivning direkte til deg som offentlig innkjøper

 • Bistand i møter med beslutningstaker