+47 482 03 000 · info@factlines.com

PARTNERE/ANSATTE

Siri Engesæth

Partner, daglig leder

Adm. direktør fra mai 2015. Ledererfaring fra private bedrifter og organisasjoner. Vara til Stortinget, bl.a kontroll- og konstitusjon.

Ole Hartvik Nybø

Partner, CFO

Omfattende erfaring som konsulent, adm.dir. og CFO. Medgründer av Factlines.

Irina Rudaya

Kunderelasjon Manager

Irina har jobbet som prosjektleder, informasjons- og kundeansvarlig i internasjonale NGOs og gründerbedrifter.

Steinar Fremme

Partner, CTO

IT-utvikling fra midten av nittitallet med hovedfokus på internett. Medgründer av Factlines.

Iris Froybu

Senior CSR Spesialist

Iris har 30 års internasjonal erfaring, de siste 20 innenfor logistikk, innkjøp og CSR. Har bodd i Frankrike, Bangladesh, Malaysia og Brasil.

Marc Rühländer

Kvalitetsansvarlig

Marc har mer enn ti års erfaring med profesjonell testing av software, og er konstant på let etter måter å bedre brukeropplevelsen.

Dagny Nome

Senior CSR Specialist (Danmark)

Dagny har internasjonal og lang erfaring som rådgiver innen CSR, omdømme og sosiale partnerskaper. Hun har arbeidet for private selskaper, konsulentbedrifter og NGOer.

Magnus Bundgaard Nielsen

Kommunikasjonskoordinator (Danmark)

Magnus er kommunikasjonsansvarlig i Danmark. Han har jobbet som journalist i konsulentbransjen med fokus på miljø, bærekraft og offentlige anskaffelser og som koordinator i NGO-bransjen.

Hilde Fagerli

KAM

Hilde har lang erfaring fra salg innen organisasjon, nasjonale og internasjonale selskaper.

Ole-Henning Fredriksen

Partner, COB

Styreleder. Mer enn 20 års erfaring som gründer, forretnings-utvikler og CEO.

Elisabeth von Krogh

CSR Project Assistant

Elisabeth har en mastergrad i CSR og miljøledelse fra Universitetet i York i UK. Tidligere fullførte hun en bachelorgrad i Statsvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Njål Kleiberg

Salgssjef

Njål er forretningsutvikler. Han bygget opp flere firma og løsninger.

Styret

Grethe Helene Viksaas

Aksjonær

Gründer av Basefarm AS, et ledende selskap på IT-drift. Adm.dir. til feb. 2017, nå arbeidende styreleder

Tor Østensen

Aksjonær

Tor har over 30 års bred erfaring fra norsk og internasjonal IT bransje, ledelse, entreprenørskap og styrearbeid.

Erik Wahlstrøm

Aksjonær

Erik har vært forretningsadvokat i 40 år. Han har vært styreleder i Skattebetalerforeningen og Aksjonærforeningen og har hatt og har mange styreverv for øvrig i næringslivet.

Ingrid Stange

Aksjonær

Ingrid er grunnlegger av Partnership for Change. Med solid businesserfaring er hennes engasjement stort for vårt ansvar for å tilrettelegge for ungdom og fremtidens muligheter.

Ole-Henning Fredriksen

Aksjonær

Ole-Henning har mer en 20 års erfaring innen forretningsutvikling som gründer, utvikler og CEO.