Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com

Samfunnsansvar i private bedrifter

Etter at ny Lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, er vi alle – direkte eller indirekte – berørt av krav til etisk handel.
Enhver produkt – eller tjenesteleverandør involvert i leveranser til det offentlige, skal kunne redegjøre for hvordan etiske krav er hensyntatt – fra produsent til kunde.
Som leverandør må du kunne møte disse kravene for å være kvalifisert; manglende oppfyllelse kan hindre dine muligheter for å delta i leveranser eller føre tl avtaleoppsigelse.
Som et resultat av dette, stiller nå også offentlige og private finansinstitusjoner og banker de samme etiske krav for sin deltakelse.
Factlines gjør det praktisk mulig å etterkomme disse kravene. 

Kontakt oss

Hva gir Factlines deg?

ETISKE KRAV

INNGÅR I FACTLINES

KOMMENTAR

Dokumentasjon på vedtatte etiske retningslinjer (Code of Conduct)
Distribusjon av etiske retningslinjer i kjeden

 • Du kan distribuere i eget nettverk
 • Du kan dele dokumentasjon med full sikkerhet og kontroll
Oversikt og kjennskap til produsenter og mellomledd: «hvem, hva, hvor»

 • Ved kommunikasjon mellom kunde og leverandør dannes automatisk et nettverk av forbindelser
 • Hver deltaker legger inn sin egen informasjon og har full kontroll over denne
 • Løsningen gir deg umiddelbar oversikt over nettverket og tilgang til nødvendig informasjon om hver ledd
Oppdatert, relevant og riktig informasjon

 • Ved at hvert ledd i kjeden selv registrerer og vedlikeholder egen informasjon, reduseres feilkilder mens endringer og oppdateringer blir umiddelbart tilgjengelige
 • Informasjonen og kontaktopplysninger for leveransekjeden i dine egne registre er knyttet til logistikk og leveranse; i Factlines er fokuset på samfunnsansvar
Undersøkelse, kontroll og oppfølging av dine leverandørers etterlevelse av krav og retningslinjer og oppfølging av sine underleverandører

 • Oppfølging ved egenrapportering – ved bruk av standardskjema eller tilpasset egne krav
 • Analyse og vurdering av egenrapportering
 • Forslag til oppfølging, adressering av forbedringstiltak
 • Registrering av kontakt og aktiviteter
 • Gjennomføring av forbedringstiltak i samarbeid med leverandør
 • Sikker innsamling, oppbevaring og deling av dokumentasjon
 • Oppdatert og tilgjengelig fra ett sted
Risikovurderinger

 • Knyttet til produksjonsland, produktkategori og andre påvirkningsfaktorer av betydning for dine leveranser
Oversikt over sertifiseringer, merkeordninger og kvalifiseringsstandarder

 • Innsamling, oppbevaring og deling