Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com

VI GJØR DET MULIG Å KARTLEGGE OG SIKRE LEVERANDØRKJEDEN

Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetsikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. Vi gjennomfører leverandørkartlegging og leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid. Vi tilbyr en softwareløsning som anvendes til samfunnsansvarsrapportering og digital informasjonsinnsamling i leverandørkjeden. Factlines er enkelt og rimelig i bruk og dekker virksomhetens primære behov for oppfølging av samfunnsansvar og kvalitetsikring. Vårt team har utgangspunkt i sterk kompetanse innen de relevante fagområdene. Vi anvender teknologisk avansert arkitektur med høy sikkerhet. Vi vet at oppgaven med å rapportere på etiske, sosiale og miljømessige standarder hos leverandørene dine kan være tidkrevende og kostbart. Kontakt oss gjerne for en samtale om muligheter for din organisasjon eller registrer deg og start i dag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta invitasjoner til arrangementer

Melde på

Slik fungerer Factlines

Bli mer effektiv med en digital prosess for leverandørstyring

Vårt første frokostseminar i 2018 – Takk til Rud Pedersen, ReputationInc, DIFI og alle som deltok!

LEVERANDØRNETTVERK
HVORDAN HÅNDTERE KRAV, OPPFØLGING OG KRISER
13. februar 2018