+47 482 03 000 · info@factlines.com

Vår Mission

VI TAR ANSVAR FOR SAMFUNNSANSVAR

Innsikt avtar og risiko øker for hvert ledd i kjeden. Det er en nødvendig forutsetning for å etterleve krav til kontroll at man kan følge leveransekjeden fra kilde/produsent til egen virksomhet. Factlines er banebrytende ved at kjedeperspektivet danner fundament i løsningen.

Alle bedrifter, store eller små, må opprettholde etiske, miljømessige og sosiale standarder, men rapportering kan være en repetetiv og kostbar oppgave. Factlines er laget for å dekke behovet til personer som arbeider med leveransekjedesikring som fagområde; det er i utgangspunktet et profesjonelt verktøy som er generelt nok til å kunne anvendes i mange sammenhenger.

Funksjonsrikdom og tilpasningsmuligheter gir valgmuligheter og fleksibilitet.
For mange brukere er imidlertid oppgaven de skal løse begrenset og stegene man skal gjennom er gitt. Da er det hensiktsmessig å kunne gå rett på sak. Vi har tilrettelagt for at også disse brukerne skal få et effektivt verktøy for jobben. En løsning som gir færre valg å forholde seg til, men som likevel har den komplette løsningen i bunn. Det betyr at du som bruker kan velge den utgaven som passer for det du skal gjøre; og at samarbeid kan foregå på tvers av versjoner.