Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com

COMPLIANCE MANAGEMENT SERVICE

Factlines – ditt webbaserte verktøy for ikke-finansiell rapportering

 • Består av spørreskjemaer, systemer for oppbevaring og lagring av informasjon, påminnelser og forslag til oppfølgning.
 • Informasjon innhentes ved at leverandøren sendes et elektronisk spørreskjema og tilgjengeliggjør dokumentasjon der påkrevd. Leverandøren bes også angi underleverandører og å sende undersøkelsen videre til dem. Det registreres i systemet at leverandøren er bedt om å videresende, og om dette er gjort.
 • Med en gang et nytt led i kjeden tar systemet i bruk, opprettes en unik profil. Det er ikke mulig for andre å gå inn på denne profilen, slik at en leverandør ikke kan fylle ut skjema for sine underleverandører («elektronisk håndtrykk»).
 • Det er ikke mulig å slette informasjon i systemet uten at det fremgår at dette er gjort.
 • Innkjøper som tar systemet i bruk betaler. De øvrige ledd i kjeden betaler ikke.
 • Systemet foreslår oppfølgingstiltak når svar ikke er tilfredsstillende. I komplekse leverandørkjeder vil det alltid være forhold som kan forbedres. Hensikten er å stimulere til dette, ikke å «kaste ut» leverandører som ikke oppfyller kravene fra første stund.
 • Systemet gir innkjøper oversikt over kjeden og leverandørene insentiver til å vite hvem de kjøper fra. Det kan hentes ut oversikter, grafer etc. Opplysninger om produksjonsland kan kjøres mot risikoindekser over ulike land og områder som kan oppdateres fortløpende.

Hvorfor

Ny Lov om Offentlige Anskaffelser 1. januar 2017

Samfunnsansvar er et kjennetegn på seriøse virksomheter. Nå er dette også understøttet av lover. Norsk lov om offentlige anskaffelser §5 og EU Direktiv 2014/24/EU.

 • Offentlige innkjøpere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved innkjøp fra leverandører med risiko for menneskerettighetsbrudd.
 • Alle leverandører må vise at de har gode nok rutiner for å avdekke kritikkverdige forhold.
 • Alle leverandører må vise at de har gjennomført risikovurdering på sine innsatsfaktorer.
 • Med de nye reglene må leverandører være forberedt på å måtte redegjøre for flere ledd i leverandørkjeden. Noen ganger helt ned til minste produktdel.

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Text with EEA relevance Vedtatt 18.4.2014, gyldig fra 2016, påkrevd innen 2017.

 •  confirming that the principle of equal treatment applies to national procurement procedures and public contracts.

By Article 18 the new Directive requires for the first time that:

 • Member States shall take appropriate measures to ensure that in the performance of public contracts economic operators comply with applicable obligations in the fields of environmental, social and labour law established by Union law, national law, collective agreements or by the international environmental, social and labour law provisions listed in Annex X.
EU Procurement Directive

Hvordan gjør du det i Factlines?

FRA MANGEL PÅ INNSIKT TIL Å KJENNE HELE LEVERANSEKJEDEN

HOVEDFUNKSJONENE

Egenrapportering/SAQ

Virtuelle skjemaer som aldri forlater systemet.

Dokumenthåndtering

Datarom for sikker oppbevaring og deling av informasjon.

Oppfølgingsprosjekt/CAP

Interaktiv samhandling i kjeden.

Risikohåndtering

Automatisk og manuell risikovurdering relatert til firma, produkt og opprinnelse.

Nettverk

Bygg og utvid firmaets nettverk av kunder og leverandører.

Rapporter

Kommunikasjon, kontroll og sikkerhet.