Vårt verktøy

COMPLIANCE MANAGEMENT SERVICE

Ditt webbaserte verktøy for all ikke-finansiell rapportering 

Hvorfor

Ny Lov om Offentlige Anskaffelser

Trer i kraft fra 1 januar 2017. Samfunnsansvar regulert i §5:

  • Offentlige innkjøpere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved innkjøp fra leverandører med risiko for menneskerettighetsbrudd.
  • Alle leverandører må vise at de har gode nok rutiner for å avdekke kritikkverdige forhold.
  • Alle leverandører må vise at de har gjennomført risikovurdering på sine innsatsfaktorer.
  • Med de nye reglene må leverandører være forberedt på å måtte redegjøre for flere ledd i leverandørkjeden. Noen ganger helt ned til minste produktdel.

Hvordan gjør du det i Factlines?

FRA MANGEL PÅ INNSIKT TIL Å KJENNE HELE LEVERANSEKJEDEN

HOVEDFUNKSJONENE

Egenrapportering/SAQ

Virtuelle skjemaer som aldri forlater systemet.

Dokumenthåndtering

Datarom for sikker oppbevaring og deling av informasjon.

Oppfølgingsprosjekt/CAP

Interaktiv samhandling i kjeden.

Risikohåndtering

Automatisk og manuell risikovurdering relatert til firma, produkt og opprinnelse.

Nettverk

Bygg og utvid firmaets nettverk av kunder og leverandører.

Rapporter

Kommunikasjon, kontroll og sikkerhet.