Norway: +47 482 03 000 · Denmark: +45 8161 6626 · info@factlines.com

STYRK DIN FORRETNING MED VERDENSMÅLENE! 

VI HJELPER DEG REALISERE MÅLET MED EFFEKTIV OPPFØLGING. 

E_2018_SDG_Poster_without_UN_emblem_Letter US

Ressurseffektiv oppfølging av samfunnsansvar og leverandørkjeden

VERKTØYET VÅRT

COMPLIANCE MANAGEMENT SERVICE

DITT WEBBASERTE VERKTØY FOR IKKE-FINANSIELL RAPPORTERING

VI GJØR JOBBEN

COMPLIANCE AS A SERVICE

VI HJELPER DEG MED Å OVERHOLDE LOVKRAVENE PÅ SAMFUNNSANSVAR I TIDE

VÅRE SEMINARER

FØLG DE BESTE I SAMFUNNSANSVAR

 SIKRING AV LEVERANDØRKJEDE, RISIKOPRODUKTER, DIGITALE LØSNINGER.

FRA MANGEL PÅ INNSIKT TIL AKTIV OPPFØLGING AV SAMFUNNSANSVAR I LEVERANSEKJEDEN

Risikohåndtering gjennom oppdatert og tilgjengelig informasjon om leverandørkjeden

Kartlegg leverandørkjeden

Tidsbesparende innhenting og sikker deling av dokumentasjon om eierforhold i leverandørkjeden. Hvert ledd i kjeden bevarer eierskap og tilgang til sin egen informasjon, det gir trygghet og bedre kvalitet.

RISIKOHÅNDTERING

Få risikoanalyser på miljø, klima, arbeidsforhold og menneskerettigheter. Få status gjennom egenrapportering. Generer forbedringsplaner.

Rapporter på samfunnsansvar

Et tastetrykk gir nøkkeltall til bruk i intern og ekstern rapportering. Med dokumentasjon, bilder og møtereferat samlet på ett sted blir kvalitativ rapportering enklere og mer effektiv.

Samfunnsansvar, sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser, ikke-finansiell rapportering, GRI G4, etisk handel, etiske innkjøp, leverandørkjedesikring, sporbarhet, CSR, leverandørkjedeoppfølging, samfunnsansvarsrapportering.