+47 482 03 000 · info@factlines.com

HVORDAN JOBBER DE BESTE MED SAMFUNNSANSVAR?

 NO ISOLATION, FJORDKRAFT OG RENAS

OM SAMFUNNSANSVAR OG MILJØKRAV

FROKOSTSEMINAR 30. august kl. 8.30, Tjuvholmen

 

         REGISTRER   HER          

Har du rutine for å sikre respekt for menneskerettighetene i leverandørkjeden?

@Factlines_

FRA MANGEL PÅ INNSIKT TIL Å KJENNE HELE LEVERANSEKJEDEN

Aktuelt innen Samfunnsansvar og CSR

Risikohåndtering gjennom oppdatert og tilgjengelig informasjon om leverandørkjeden

Samfunnsansvarsrapportering

Factlines gir deg verktøy til sikkert og tidsbesparende å innhente, dokumentere og tilgjengeliggjøre informasjon om samfunnsansvar, miljø og arbeidsforhold. Ideelt for overholdelse av offentlige anskaffelseskrav.

Leverandørkjedeoppfølging

Følg hver leverandør og underleverandør gjennom hele leveransekjeden. Hvert ledd i kjeden bevarer eierskap og tilgang til sin egen informasjon, det gir trygghet og bedre kvalitet. Informasjonen vil ikke på noe tid være tilgjengelig for konkurrenter eller andre de man selv velger å dele den med.

Kvalifisering og avtalehåndtering

Håndtér risiko, hold oversikt over obligatorisk dokumentasjon, statistikk, utløpsdatoer og andre kvalifikasjons- eller kvalitetskrav.

Last ned vårt produktark 2017

PLUS
  • PLUS har alt: Datarom, Egenrapportering, Risikohåndtering, Rapport- og utvalgsgeneratorer, produktnivålinking.

 

CAAS
  • Compliance-as-a-Service gir deg alt fra Plus og sørger i tillegg for å få jobben gjort; Fra oppsett i henhold til dine behov, til gjennomføring av informasjonsinnhenting, rapportbygging og oppdatering

 

Våre kunder

REFERANSER/KUNDECASE

HSOlogo

“Vi i Helse Sør-Øst ønsker å bruke vår innkjøpsmakt til å styrke arbeidet med gode miljøkrav og krav til etiske leverandørkjeder i offentlige anskaffelser. Verktøyet vi nå anskaffer vil gjøre oss mye mer effektive i arbeidet,” sier Grete Solli, spesialrådgiver for miljø og samfunnsansvar i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst handler for mer enn 17 milliarder kroner i året fra mer enn 100 land. “Oppdatert informasjon om hele leverandørkjeden er uvurderlig for å kunne gjøre skikkelig oppfølging av etisk krav. Regneark og e-post blir utilstrekkelig etter hvert. Helse Sør-Øst tar kjernevirksomheten vår på alvor, altså helse, og da vil vi heller ikke ignorere utfordringer i produksjonskjeden.”
Helse Sør-Øst RHF
Mer informasjon om hvordan HSØ jobber finnes i Helse Sør-Øst sin brosjyre om etisk handel.
Samfunnsansvar, sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser, ikke-finansiell rapportering, GRI G4, etisk handel, etiske innkjøp, leverandørkjedesikring, sporbarhet, CSR, leverandørkjedeoppfølging, samfunnsansvarsrapportering .

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er en av Norges største innkjøpskjeder, med ca 130 leverandører innenfor ulike produktgrupper. Innkjøpskjeden organiserer innkjøp på vegne av over 2700 medlemsbedrifter. NHO Reiseliv har sosialt ansvar og bærekraft høyt på dagsorden, og jobber kontinuerlig sammen med leverandørbedriftene og deres globale leveransekjeder med å sikre at prinsippene for etisk handel etterleves, og det jobbes med kontinuerlig forbedring i leverandørkjedene.
Som hjelp i dette arbeidet har NHO Reiseliv tatt i bruk leverandøroppfølgingssystemet til Factlines AS.

Morten Karlsen, innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden sier:
“Ved hjelp av systemet til Factlines har vi fått et integrert system som gjør leverandøroppfølgingen og analysearbeidet radikalt enklere og mer effektivt. Systemet gjør det dessuten enklere å samarbeide med våre leverandører i arbeidet med å oppnå kontinuerlige forbedringer i leverandørkjedene. Systemet gjør også at leverandørbedriftene kan gjenbruke sine rapporteringer uten ekstra kostnad for dem.”
– NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

VI SAMARBEIDER MED

pure-logo

Pure Consulting er Norges største faglige rådgivningsteam spesialisert på bærekraft/samfunnsansvar/CSR. Gründerbedriften er satt sammen av erfarne og dyktige rådgivere med ulik spisskompetanse innen fagområdene etikk, miljø og mennesker. Pure bistår med å gjøre strategier for bærekraft levende, relevante og forretningsnyttige. I forhold til god utnyttelse av Factlines-systemet, har våre rådgivere hjulpet bedrifter og organisasjoner med ambisjoner, strategi, implementering og interessentdialog. Vi bistår også gjerne med rådgivning knyttet til god intern og/eller ekstern kommunikasjon rundt organisasjonens egen ansvarlighet.

etilogo

ETI assist organizations to implement traceability and profitably provide safe and sustainably made products via efficient supply chains.

Our services are designed to enable organizations – regardless of geography, size or sector – to introduce and develop cost-effective traceability and recall systems both within and outside the organization.