Det nye, norske forslaget til lov om etikkinformasjon er høyaktuelt for virksomheter som leverer til det norske markedet. I dag er det vanlig at kunder stiller krav til leverandører om ansvarlig innkjøp. Etiske retningslinjer, risikovurderinger og oppfølging er hverdagskost for mange. For bedrifter som allerede jobber systematisk med ansvarlig innkjøp, blir dette ikke noe som velter lasset.
Vi gjør det enklere for deg å finne ut hvor skoen trykker. Les med for tre viktige spørsmål du bør stille deg selv.
1. Kartlegger du leverandørkjeden din i dag?
Nei? Da er det enkelt. Kom i gang. Start med de direkte leverandørene dine og kartlegg basert på etiske retningslinjer og risiko. Bli klokere på hvordan kartlegging virker.
Ja? Da er du godt i gang, kanskje til og med godt hjulpet av Factlines, som for eksempel Topro, som forteller om hvordan de jobber i dette interviewet. Gå videre til neste spørsmål.
2. Vet du hvor de største risikoområdene er?
Nei? Da står virksomheten din med en alvorlig risiko, både i forhold til dette lovforslaget, og i forhold til andre krav og retningslinjer. Heldigvis er det enkelt å komme i gang. Kartlegging sammen med en vurdering av risiko knyttet til produktene og tjenestene du tilbyr kundene dine gir deg et godt overblikk.
Ja? Flott. Da er du klar til å redegjøre om risiko. Husk bare på at det er viktig å kunne dokumentere hvordan du systematisk jobber med dette og hvilke politikker og prosedyrer du legger til grunn for innsatsen din.
3. Er det enkelt for deg å dokumentere at du følger opp?
Nei? Da går du en tøff tid i møte. Du har sikkert allerede opplevd å skulle bruke mye tid på å skaffe dokumentasjon fra leverandører og underleverandører. Det belaster organisasjonen og tar tid fra andre viktige oppgaver. Sustainable Procurement fra Factlines er en god og effektiv måte å få styr på dokumentasjon og oppfølging.

Ja? Da er du på A-laget og kan høste fruktene av et godt samarbeide med leverandørene dine. Fordelene strekker seg langt utover å kunne dokumentere, langt vigtigere er verdien som skapes gjennom styrket konkurransekraft, gjensidig dialog og et kontinuerlig fokus på utvikling og forbedring.

En av dem som har opplevd gleden i å få mer tid til samarbeidet med leverandørene er danske Sourcing House. Hør om deres erfaringer i denne korte filmen.
Er det viktig for deg å ha innsikt i leverandørkjeden din? La oss inspirere deg